Tak for din henvendelse og for jeres indsats i forhold til at forebygge spredning af Coronavirus.

Forholdende omkring håndtering af COVID-19 har ændret sig, herunder varetagelse af smitteopsporing. I bedes derfor orientere jeres medlemmer om at holde sig opdaterede på de relevante hjemmesider.

Yderligere information kan findes på http://www.sst.dk og http://www.coronasmitte.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed forventer at alle efterlever de nye retningslinjer.

Med venlig hilsen

_____________________

Anne Marie Glennung 
Tilsynskonsulent, oversygeplejerske MHEd
Styrelsen for Patientsikkerhed / Danish Patient Safety Authority
Tilsyn og Rådgivning Øst

Islands Brygge 67

T+45 72 28 66 00

F +45 72 22 74 20
trost@stps.dk