I disse dage har tatovørerne travlt som aldrig før. Den nye tatoveringslov som trådte i kraft 01.07.2018 er blevet til via et godt og konstruktivt samarbejde branchen og myndighederne imellem. Tatovørerne er virkelig opsatte på, at vi er klar til enten den nye vejledningsordning, som allerede er begyndt under Sikkerhedsstyrelsens kyndige vinger. Det er en kvalitetssikring og et stempel, som er blevet til på baggrund af Uafhængige Tatovørers egen certificeringsmodel fra 2013 med auditering og efterfølgende godkendelse. Eller den egentlig tilsynsordning, som træder i kraft 01.01.2020. 

Alle tatoveringssteder skal være registrerede ved årets udgang, herunder skal alle tatovører, der er tilknyttet “tatoveringsstedet” også være registrerede. Det er et godt værktøj, så vi kan følge med, hvordan branchen bevæger sig. Så der er gang i den. Vi i UT arbejder også hele tiden for alle vores 592 medlemmer, for branchens anseelse og omdømme…..

OG vi arbejder også for at få selve tatoveringskunsten placeret, hvor den hører hjemme. Det har naturligvis affødt en del spørgsmål; Hvad er kunst? Hvornår er noget kunst? Hvem bestemmer, hvad kunst er? Hvad og hvordan opfatter vi kunst?

En rimelig vigtig diskussion, som UT vil prøve at sætte gang i. Hold øje med siden her, og giv os endelig feed back…. UT er et videns- og informationsnetværk for at højne kommunikationen, og det har indtil nu vist sig at være et vigtigt sted at samles.

Vi er stolte af at være på banen konstant, for også at højne kvaliteten og anseelsen for og af vores fag…