I forbindelse med den nye lov, har DPUT haft en delegation til møde i Sikkerhedsstyrelsen, som er under Styrelsen for Patientsikkerhed. 10.04.2018 var Jens Wind-Hasager og Tatto-Liz til møde i Sikkerhedsstyrelsen, Esbjerg til et pow-wow, omkring tatovørloven og registreringsordningen. Der kom mange gode og konstruktive informationer. Og branchen er glade for at være med i arbejdet. Det er en forudsætning for en god og gennemarbejdet registreringsordning og lov, at vi er en stor del af arbejdet.

Næste skridt på vejen er, at bekendtgørelsen om registreringsordningen kommer i høring. Vi afventer Sundhedsministeriets udmelding – Vi hører, at 2. behandling pt er udsat.