Vi skriver på vegne af De Professionelle Uafhængige Tatovører, Danmarks største non-profit netværk af tatovører, lærlinge, medhjælpere mfl (www.dput.dk af 2013). Pt med over 400 medlemmer.

I forbindelse med B-107 Giftstoffer i Tatoveringsfarve – 1.ste behandling den 18.05.2017 så gør vi opmærksom på, at bekendtgørelsen fra 2013 omkring farverne er af vores eksperter, heriblandt Ole Olsen fra firmaet Medico Kemiske Laboratorium, Vedbæk, blev  vurderet som uigennemførlig/uladesiggørlig.

Da bekendtgørelsen i første gang kom i høring var der en del korrespondance herom.

Vi gør også opmærksom på, at Danmark som et lille land med estimeret 800 – 1000 tatovører, har ingen eller megen lille indflydelse på de store farveproducenter, hovedsaglig beliggende USA fsv angår de tatoveringsfarver der anvendes mest i Danmark: Dynamic, Eternal og Intenze. Disse farver er grundet deres store salgstal også de produkter, der er mest kopieret af lyssky pengemænd hovedsaglig i Kina.

Branchen står stærkere sammen med de andre EU-lande, fordi vi alle ønsker de bedste og mest sikre farver. Og der arbejdes meget med den nye farvebekendtgørelse i fælles regi, hvor der også fra producenternes vegne er tilsagn om, at man fsv det er muligt, vil opfylde de rimelige krav, der stilles til produktionen, sterilitet, flaskeudformning, lukkeanordning, etikettering, opbevaring og håndtering.

Indtil nu, så opfylder ihvertfald Eternal og Intenze kravene fsv angår etiketterne. 

Ligeledes er ejer af Eternal, Terry Welker og ejer af Intenze, Mario Barth medlemmer af ESTP European Society of Tattoo & Pigment Research, hvor vi også er stiftende medlemmer (since 2013). Og de vil naturligvis forsøge at møde EU-kravene, da begge d’herrer er tatovører gennem de sidste næsten 40 år.

Såfremt man ønsker at lave en national regulering, der i stil med Spanien, gør arbejdsforholdene umulige for tatovørerne, er man deltagende i at lave en grå-zone, som ikke gavner hverken autoriteter, tatovører eller kunder.

Vi vil derfor stå meget dårligt i internationalt selskab, såfremt I stemmer for det beslutningsforslag fra Enhedslisten om at pålægge regeringen at lade bekendtgørelsen træde i kraft. Og vi gør opmærksom på, at bekendtgørelsen BLEV sendt til EU for godkendelse, hvilket som bekendt ikke skete. 

På det tidspunkt henledte vi også på, at man i høringen IKKE havde hørt nogle farveproducenter, ene og alene fordi bekendtgørelsen blev udsendt til en række høringsparter i Danmark. Og der er som bekendt ingen producenter af tatoveringsfarve i Danmark. 

Der blev fejlagtigt oplyst, at bekendtgørelsen VAR udsendt til producenterne, hvilket vi ikke kan tilslutte os, ene og alene fordi bekendtgørelsen var udfærdiget på dansk, og ikke blev oversat til engelsk, før den blev sendt til EU-rådet.

Vi henstiller derfor til alle udvalgsmedlemmer om at tage denne henstilling til efterretning og stemme nej til forslaget.

Vi har gennem 3 år deltaget i et EU-arbejde omkring hygiejnestandarden, og sammen med de andre EU-lande ønsker vi en homogen standard på området både fsv angår hygiejne og farverne.

Vi vil meget gerne henstille til, at vi får arbejdsro, og når til nogle gode forordninger og regler for branchen. Herudover kan tatovørerne ikke stilles til ansvar fsv angår indhold i flaskerne, værdier og mindstekrav, idet vi bør kunne stole på 

1) producenter 2) importører 3) forhandlere.

Fra branchens side har vi ligeledes arbejdet hårdt på at optimere hygiejne bla ved, at der er afholdt 11 hygiejnekurser a 8 timers varighed. Og det 12. bliver afholdt i September 2017. Her bliver tatovørerne også og især undervist omkring farver, læsning af etiketter og opbevaring.

Derfor kommer dette forslag meget bag på os, især fordi vi gennem de sidste 2 år har arbejdet tæt sammen med både Miljø- og Sundhedsstyrelsen + Styrelsen for Patientsikkerhed for gode tiltag for branchen. Det er/var vores klare overbevisning, at bekendtgørelsen var lagt død både fra Miljøstyrelsens og EU-side og alle enheder har fortsat arbejdet i fællesmøder mm. Og at der er lavet nye og gode tiltag sammen med myndighederne.

Vi stiller os derfor komplet uforstående overfor, at de 5 medlemmer fra Enhedslisten bringer den til afstemning. Vi ser gerne, at vores branche ikke sættes til genstand for politiske arrangementer og spin.

Vi står gerne til jeres disposition med yderligere oplysninger.

På De Professionelle Uafhængige Tatovørers vegne

Med venlig hilsen 

Lis Kierstein, stifter og talsperson